TrueYou : Ari Toiletry Bag [กระเป๋าใส่อุปกรณ์ห้องน้ำ]

แลกคะแนน

ลูกค้าทรู ใช้ 207 ทรูพอยท์ แลกลด 30% Ari Toiletry Bag [กระเป๋าใส่อุปกรณ์ห้องน้ำ] มูลค่า 690.-
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด

TruePoint

Ari Toiletry Bag [กระเป๋าใส่อุปกรณ์ห้องน้ำ]
จำนวนสิทธิ์ที่เหลือrefresh
แลกบัตร (กดแลกคะแนนที่นี่)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้