กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

คาสะ

อิ่มอร่อย สูตรต้นตำรับสดใหม่ จากญี่ปุ่น

ลูกค้าทรู ลด 50% เมนู Yari Ika Tempura Spicy (ปลาหมึกเมปุระราดน้ำสไปซี่)

ลูกค้าทรู ลด 50% เมนู Yari Ika Tempura Spicy (ปลาหมึกเมปุระราดน้ำสไปซี่) (ราคาปกติ 160.-)

เงื่อนไข
- เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*46399# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/61

ลูกค้าทรู ลด 50% เมนู Salmon Sashimi

ลูกค้าทรู ลด 50% เมนู Salmon Sashimi (ราคาปกติ 340.-)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน
- เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*46401# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/61

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 130 คะแนน แลกฟรี Salmon Sushi 1 ที่ มูลค่า 130.-

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*81153# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/61

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อทานอาหาร ทุกๆ 25 บาท ที่ร้านคาสะ

วิธีการรับสิทธิ์
- ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดชำระเงิน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า

การรับคะแนนสะสม
บริษัทจะสะสมยอดการชำระค่าสินค้าและบริการต่อ 1 ใบเสร็จ ทุกๆ 25 บาท ได้รับทรูพอยท์ 1 คะแนน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรก ของเดือนในปฏิทินจนถึงวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินนั้นๆ ไปคำนวณเพื่อมอบคะแนนทรูพอยท์ให้ ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ จากการชำระสินค้าและบริการที่ร้านคาสะ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น ลูกค้าสามารถลงทะเบียนทรู ไอดี ผ่าน www.trueyou.co.th/trueid หรือ สามารถกด *878*9# จากเบอร์ทรูมูฟเอช เพื่อลงทะเบียน True ID
- การคำนวณคะแนนทรูพอยท์ จะคำนวณจากจำนวนยอดการชำระสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น โดยคำนวณทุกๆ 25 บาท เท่ากับ ทรูพอยท์ 1 คะแนน หากมีเศษจะไม่นำมาคำนวณ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ โดยการคำนวณคะแนนทรูพอยท์ จะคิดจากยอดชำระค่าสินค้า หรือบริการที่ลูกค้าต้องชำระหลังหักส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์ นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ www.trueyou.co.th
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 30/09/61
TrueYou : คาสะ