TrueYou : โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ (Major Cineplex)
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ (Major Cineplex)

- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับสิทธิ์ 4 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - เริ่มนับใหม่ทุกวันพฤหัสบดี)
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - เริ่มนับใหม่ทุกวันพฤหัสบดี)
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - เริ่มนับใหม่ทุกวันพฤหัสบดี)

สำหรับโรงภาพยนตร์ VIP
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับสิทธิ์ 4 ที่นั่ง / ท่าน / ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / ท่าน / ตลอดแคมเปญ

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนังลด 50% สูงสุด 4 สิทธิ์/ เดือน

วิธีการใช้สิทธิ์
1. แสดงบัตรทรูการ์ด หรือบัตรประชาชน ณ เคาท์เตอร์ M Corner เพื่อรับรหัสโปรโมชั่น
2. นำรหัสที่ได้มากดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ที่ ตู้อัตโนมัติ E-Ticket

ลูกค้าทรูรับสิทธิ์ตั๋วหนังทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับสิทธิ์ 4 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน

หมายเหตุ
1.สิทธิ์มีจำนวนจำกัด โดยจำนวนโควต้าที่นั่งต่อสัปดาห์จะเริ่มทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์
2.สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่มียอดค่าใช้บริการสินค้าในเครือทรูเฉลี่ย 300 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
3.สามารถรับสิทธิ์ Upgrade เป็นที่นั่งฮันนีมูน ชำระเพิ่มในราคา 20 บาท / ที่นั่ง ตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด
4.จำนวนสิทธิ์สูงสุดต่อคนต่อเดือน นับสิทธิ์รวมทั้งที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ (Major Cineplex) และในเครือเอสเอฟ (SF Cinema)
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่น หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
7.ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Morning Price/Day part/Movie @ night ยกเว้น Movie day

*ดูรายละเอียดวิธีการรับสิทธิ์ได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์
**ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิพิเศษส่วนลดตั่วหนัง 50% สำหรับกรณีที่ลูกค้ากดขอรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด

สิ้นสุด : 31/12/61