ดีลดับร้อน จะช้อป กิน ฟิน เที่ยวก็มีครบ
ลดสูงสุด 50%