TrueYou : คาลเท็กซ์


คาลเท็กซ์

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ โดยทรูยู ร่วมเติมเต็มความคุ้มค่าเหนือระดับจับมือบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” คืนความสุขและมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทรู โดยเปิดตัวแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทรู ร่วมเติมเต็มความสุข” ลูกค้าทรูเติมน้ำมันถูกสุดสุดทุกวันที่คาลเท็กซ์ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดลูกค้าทรูเมื่อใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศรายละเอียดดังนี้

ลูกค้าทรู ใช้ 500 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 100 บาท

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สิ้นสุด : 30/11/63

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์
- ลูกค้าทรูการ์ด รับทรูพอยท์ 2 คะแนน / ลิตร
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับทรูพอยท์ 1 คะแนน / ลิตร

เงื่อนไข
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- จำกัดการเติมน้ำมัน 1 ท่าน ไม่เกิน 60 ลิตร / การเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และรวมไม่เกิน 400 ลิตร / ท่าน / เดือน (นับตั้งแต่ 00.01 - 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมันขั้นต่ำจำนวน 1 ลิตร ขึ้นไป / ครั้ง 
- คะแนนทรูพอยท์ ที่ได้รับ คำนวณจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
-  เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทรูพอยท์ กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด 
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 30/11/63

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันครบ 80 ลิตร และ 100 ลิตร

ลูกค้าทรู รับ TruePoint สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ครบตามกำหนด  ดังนี้
- รับ TruePoint 50 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 80 - 99 ลิตร / ท่าน / เดือน
- รับ TruePoint 100 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไป / ท่าน / เดือน 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์เพื่อทำการสะสมคะแนน TruePoint ก่อนชำระเงินเท่านั้น 
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint สูงสุด 100 คะแนนต่อท่านต่อเดือน โดยจะได้คะแนน TruePoint ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- คะแนน TruePoint ที่นำมาคำนวณคิดจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม 
- จำนวนลิตรสะสมเริ่มนับตั้งแต่ 00.01 น. ถึง 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ 
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ TruePoint กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการประกาศให้ทราบไว้ที่ www.trueyou.co.th

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 30/11/63