กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

คาลเท็กซ์

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ โดยทรูยู ร่วมเติมเต็มความคุ้มค่าเหนือระดับจับมือบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” คืนความสุขและมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทรู โดยเปิดตัวแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทรู ร่วมเติมเต็มความสุข” ลูกค้าทรูเติมน้ำมันถูกสุดสุดทุกวันที่คาลเท็กซ์ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดลูกค้าทรูเมื่อใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศรายละเอียดดังนี้

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แลกส่วนลด 100 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่คาลเท็กซ์ทั่วประเทศ

***แสดงบัตรประชาชน / บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน เท่านั้น***

สามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด หรือ บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงิน
- ส่วนลด 100 บาท สำหรับการเติมน้ำมันมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อครั้ง และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด 
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 31/12/61

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์ทั่วประเทศ

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์ทั่วประเทศ
- ลูกค้าทรูการ์ด รับทรูพอยท์ 2 คะแนน / ลิตร
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับทรูพอยท์ 1 คะแนน / ลิตร

***แสดงบัตรประชาชน / บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนชำระเงิน เท่านั้น***

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงิน หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟเอช อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ก่อนชำระเงินทุกครั้ง
- จำกัดการเติมน้ำมัน 1 ท่าน ไม่เกิน 60 ลิตร / การเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และรวมไม่เกิน 400 ลิตร / ท่าน / เดือน (นับตั้งแต่ 00.01 - 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมันขั้นต่ำจำนวน 1 ลิตร ขึ้นไป / ครั้ง 
- คะแนนทรูพอยท์ ที่ได้รับ คำนวณจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
-  เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทรูพอยท์ กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด 
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 30/11/63