TrueYou : Caltex
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Caltex

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ โดยทรูยู ร่วมเติมเต็มความคุ้มค่าเหนือระดับจับมือบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” คืนความสุขและมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทรู โดยเปิดตัวแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทรู ร่วมเติมเต็มความสุข” ลูกค้าทรูเติมน้ำมันถูกสุดสุดทุกวันที่คาลเท็กซ์ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดลูกค้าทรูเมื่อใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศรายละเอียดดังนี้

ทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 25 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูที่มีบัตรทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 25 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

- กรุณาแสดงบัตรทรูแบล็คการ์ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกทรูการ์ดที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ดจำนวน 4 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด เท่านั้น
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 31/03/61

ลูกค้าทรู รับ TruePoint สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันครบ 80 ลิตร และ 100 ลิตร

ลูกค้าทรู รับ TruePoint สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ครบตามกำหนด  ดังนี้
- รับ TruePoint 50 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 80 - 99 ลิตร / ท่าน / เดือน
- รับ TruePoint 100 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไป / ท่าน / เดือน 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับคะแนน TruePoint ก่อนชำระเงิน เท่านั้น 
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์เพื่อทำการสะสมคะแนน TruePoint ก่อนชำระเงินเท่านั้น 
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint สูงสุด 100 คะแนนต่อท่านต่อเดือน โดยจะได้คะแนน TruePoint ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- คะแนน TruePoint ที่นำมาคำนวณคิดจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม 
- จำนวนลิตรสะสมเริ่มนับตั้งแต่ 00.01 น. ถึง 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ 
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ TruePoint กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการประกาศให้ทราบไว้ที่ www.trueyou.co.th

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 31/03/61

ลูกค้าทรูใช้ TruePoint 10 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม TruePoint 10 คะแนน  แลกรับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่ลูกค้าทรูที่มี TruePoint และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกรับส่วนลด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกรับส่วนลด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint จำนวน 5 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- สิทธิพิเศษส่วนลดและคะแนนสะสม TruePointนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 31/03/61

ทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูที่มีบัตรทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

- กรุณาแสดงบัตรทรูเรดการ์ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกทรูการ์ดที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูเรดการ์ดจำนวน 5 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด เท่านั้น
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด
สิ้นสุด : 31/03/61