กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Caltex

บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ โดยทรูยู ร่วมเติมเต็มความคุ้มค่าเหนือระดับจับมือบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” คืนความสุขและมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทรู โดยเปิดตัวแคมเปญ “คาลเท็กซ์-ทรู ร่วมเติมเต็มความสุข” ลูกค้าทรูเติมน้ำมันถูกสุดสุดทุกวันที่คาลเท็กซ์ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดลูกค้าทรูเมื่อใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศรายละเอียดดังนี้

ลดสูงสุด 15% น้ำมันเครื่อง Caltex

มอบสิทธิพิเศษส่วนลด เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์เดโล่ สปอร์ต และฮาโวลีน รุ่นสังเคราะห์/ กึ่งสังเคราะห์และสารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงเบนซิน เทครอน คอนเซนเทรท พลัส ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

รับส่วนลดจากราคาขายปกติ ดังนี้
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 15%
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 10%
- ลูกค้าทรู ใช้ TruePoint 5 คะแนน รับส่วนลด 10%

เริ่ม 28 มีนาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560

วิธีการรับสิทธิ์
- ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์เพื่อรับส่วนลด ก่อนชำระเงินเท่านั้น
- ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์เพื่อแลกรับส่วนลด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกทรูการ์ดที่มีสถานะ Active และลูกค้าทรูที่มี TruePoint และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์/ กึ่งสังเคราะห์และสารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงเบนซินที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- สินค้าที่ได้รับส่วนลดมีดังนี้
   1.) น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%
      - ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก แอลอี SAE 5W-40 ขนาด 4 ลิตรและ 1 ลิตร
      - ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ ไฟว์ SAE 0W-20/5W-30 ขนาด 4 ลิตร และ 1 ลิตร
      - เดโล่ สปอร์ต ฟูลลี่ ซินเธติก SAE 5W-40 ขนาด 6+1 ลิตร และ 1 ลิตร
   2.) น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
      - ฮาโวลีน ซินเธติก เบลนด์ SAE 5W-30 ขนาด 4+1 ลิตร และ 1 ลิตร
      - ฮาโวลีน ซินเธติก เบลนด์ SAE 10W-40 ขนาด 4 ลิตร และ 1 ลิตร
      - ฮาโวลีน ซินเธติก เบลนด์ แก๊ส SAE 10W-40 ขนาด 4+1 ลิตร และ 1 ลิตร
      - เดโล่ สปอร์ต ซินเธติก เบลนด์ SAE 10W-30/15W-40 ขนาด 6+1 ลิตร และ 1 ลิตร
   3.) สารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงเบนซิน
      - เทครอน คอนเซนเทรท พลัส ขนาด 355 มิลลิลิตร
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดได้สูงสุดไม่เกิน 400 บาท/ รายการ/ เดือน/ 1 หมายเลขบัตรทรูการ์ด หรือ 1 ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกรับส่วนลด
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด และบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการใช้สิทธิพิเศษ TruePoint เท่านั้น
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตร Star Card ของคาลเท็กซ์
- สิทธิพิเศษส่วนลดและคะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด - ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

สิ้นสุด : 31/12/60

ทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 25 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูที่มีบัตรทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 25 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

- กรุณาแสดงบัตรทรูแบล็คการ์ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกทรูการ์ดที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ดจำนวน 4 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด เท่านั้น
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิ้นสุด : 31/12/60

ทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูที่มีบัตรทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

- กรุณาแสดงบัตรทรูเรดการ์ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่สมาชิกทรูการ์ดที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูเรดการ์ดจำนวน 5 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด เท่านั้น
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูใช้ TruePoint 10 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม TruePoint 10 คะแนน  แลกรับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
เริ่ม  1 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่ลูกค้าทรูที่มี TruePoint และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพอาทิ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- จำกัดการใช้สิทธิ์ส่วนลดเติมน้ำมัน ไม่เกิน 60 ลิตร ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกรับส่วนลด
- จำกัดการเติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint แลกรับส่วนลด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint จำนวน 5 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
- การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
- การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- ขอสงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
- สิทธิพิเศษส่วนลดและคะแนนสะสม TruePointนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิ้นสุด : 31/12/60