TrueYou : โรงภาพยนตร์เอสเอฟ (SF Cinema)
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ (SF Cinema)

ลูกค้าทรู สุขเต็มอารมณ์ในราคาครึ่งเดียว (จำนวนสิทธิ์ต่อสัปดาห์จะเริ่มทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์)

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนังลด 50% สูงสุด 4 สิทธิ์/ เดือน

- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับสิทธิ์ 4 ที่นั่ง / ท่าน / เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - นับใหม่ทุกวันพฤหัส) 
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับสิทธิ์ 2 ที่นั่ง /  ท่าน /  เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - นับใหม่ทุกวันพฤหัส)
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง /  ท่าน /  เดือน ทีนั่งปกติและระบบฉายปกติ (จำนวนจำกัด - นับใหม่ทุกวันพฤหัส) 

*ดูรายละเอียดวิธีการรับสิทธิ์ได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์
*ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิพิเศษส่วนลดตั่วหนัง 50% สำหรับกรณีที่ลูกค้ากดขอรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด

หมายเหตุ
1. ลูกค้าแสดงบัตรทรูการ์ด หรือบัตรประชาชน ณ จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับสิทธิพิเศษ
2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่มียอดค่าใช้บริการสินค้าในเครือทรูเฉลี่ย 300 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
3. เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat (ดีลักซ์ ซีท) และระบบปกติที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
4. จำนวนสิทธิ์สูงสุดต่อคนต่อเดือน นับสิทธิ์รวมทั้งที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ (Major Cineplex) และในเครือเอสเอฟ (SF Cinema)
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Movie Day วันพุธ
6. จำนวนโควต้าที่นั่งต่อสัปดาห์จะเริ่มทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ้นสุด : 30/04/61