กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ทรูช้อป

ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่าย รับทรูแบล็คการ์ด เมื่อซื้อ Samsung Note 8 พร้อมแพ็คเกจ 1499.- ขึ้นไป

Samsung Galaxy Note 8 ราคา 33,900 บาท มีจำหน่ายเพียงความจุเดียว คือ 64GB โดยจำหน่ายทั้งหมด 3 สี ได้แก่ Midnight Black / Maple Gold และ Orchid Gray

รับส่วนลดค่าเครื่อง 3,000 บาท เหลือ 30,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Fun Unlimited 699, 1099, 1499 หรือ 1899 บาทขึ้นไป

รับฟรีบัตรทรูแบล็คการ์ด (เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Fun Unlimited 1499 ขึ้นไป) เฉพาะลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเท่านั้น
ดูฟรี TRUE ID Premium HD 12 เดือน และรับส่วนค่าบริการรายเดือน 200 บาท นาน 24 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Fun Unlimited 1099, 1499 หรือ 1899 บาท

ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท (นำไปหักเป็นส่วนลดค่าบริการายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน) สัญญา 12 เดือน

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 1,500 บาท เบอร์สวยสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ Silver, Gold, lucky

รับฟรี! เคส ยี่ห้อ UAG (รุ่น Note 8 Plyo Crimson) มูลค่า 1,590 บาท และ สาย USB C ยี่ห้อ Belkin (สีดำ) มูลค่า 590 บาท จนกว่าสินค้าจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง
- ผู้ขอรับสิทธิ์ตกลงใช้บริการ ทรูมูฟ เอช ในเลขหมายดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันนับแต่เปิดใช้บริการ ในรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 4G+ FUN Unlimited 699, 1099, 1499 หรือ 1899 บาท โดยจะไม่ขอใช้บริการคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือยกเลิกการใช้บริการ หรือโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นก่อนครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
- หากผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ผู้ขอรับสิทธิตกลงชำระส่วนลดช่วยเหลือค่าเครื่อง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คืนให้แก่บริษัท ที่ ทรูช้อป ทันที ณ วันที่ยกเลิกบริการ หรือบริการถูกยกเลิกบริการ
- ผู้รับสิทธิ์ตกลงสมัครแพ็กเกจ 4G+ FUN Unlimited 699, 1099, 1499 หรือ 1899 บาท และชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจะหักเป็นค่าบริการรายเดือน เดือนละ 150 บาท นาน 10 เดือน ในกรณีที่มีค่าใช้บริการ ในแต่ละเดือน (รอบบิล) เกินกว่าค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ผู้รับสิทธิตกลงจะชำระค่าใช้บริการให้แก่ บริษัท เพิ่มเติม โดยไม่สามารถนำเงินที่ชำระค่าบริการล่วงหน้ามาหักได้ สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการแพ็กเกจ 4G+ FUN Unlimited 1099, 1499 หรือ 1899 บาท จะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนพิเศษเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 4,800 บาท โดยรับส่วนลดเดือนละ 200 บาท นาน 24 เดือน)
- หากผู้รับสิทธิยกเลิกการใช้บริการของบริษัทภายใต้รายการส่งเสริมการขายข้างต้นก่อนครบกำหนด 12 เดือนนับแต่เปิดใช้บริการ ผู้รับสิทธิตกลงยินยอมและขอมีคำสั่งให้บริษัท ชำระเงินส่วนต่างของค่าบริการที่เรียกเก็บล่วงหน้าตามข้อ 3 ข้างต้น ส่วนที่ยังเหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด เพื่อชำระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด ทั้งจำนวน
- สิทธิส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้
- สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือรับคืนเครื่อง ภายหลังจากจัดส่งเครื่องและเปิดบริการทรูมูฟ เอช เรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณี ส่งเครื่องผิดรุ่น สี หรือขนาด หรือเครื่องมีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้)

เงื่อนไข
- ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์
- 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน
- เฉพาะลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือลูกค้าย้ายค่ายเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- อายุบัตรที่ได้รับ คือ 1 ปี
- ลูกค้าจะได้รับบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทางทรูได้รับข้อมูลจากทางทรูช้อป

สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลดสูงสุด 15% สินค้า BEATS เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลดซื้อสินค้า BEATS สูงสุด 15% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
- Beats X จากราคาปกติ 5,900 บ. ลดเหลือ 5,000 บ.
- Powerbeats 3 จากราคาปกติ 7,700 บ. ลดเหลือ 6,500 บ.
- Beats Solo 3 Wireless 11,500 บ. ลดเหลือ 9,800 บ.

เริ่ม 18 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ต้องโชว์บัตรประชาชนหรือบัตรทรูแบล็คการ์ดแก่พนักงานที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิพิเศษ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*5998# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรู ลด 1,000 บาท เครื่องเปล่า (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ที่ True Shop

ลูกค้าทรู ลด 1,000 บาท เครื่องเปล่า เมื่อรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou App (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

BrandModelราคาขายราคาหลังหักส่วนลด
AppleiPhone7 (32 GB)22,50021,500
AppleiPhone7 (128 GB)26,50025,500
AppleiPhone7 Plus (32 GB)27,90026,900
AppleiPhone7 Plus(128 GB)31,50030,500
SamsungNote833,90032,900
SamsungS827,90026,900
SamsungS8+30,90029,900
OppoA779,9908,990
VivoV5 Plus10,9909,990
HuaweiP10 Plus20,90019,900
HuaweiMate 9 Pro23,90022,900


เงื่อนไข

- กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ทรูช้อปก่อนกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดอื่นๆได้ทุกกรณี

รายละเอียดการใช้ E-Coupon
- คูปองไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้
- คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- หากไม่ใช้บริการตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าคูปองนั้นหมดอายุลง โดยไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
- แสดงคูปองผ่านทรูยูแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
- ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับสิทธิส่วนลดเพื่อซื้อ Handset (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueYou เท่านั้น ดาวน์โหลดแอปคลิก http://bit.ly/Appty

สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรู ลด 1,000 บาท หูฟัง Beats (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ที่ True Shop

ลูกค้าทรู ลด 1,000 บาท หูฟัง Beats (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) เมื่อรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou App
ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะหูฟัง Beats รุ่น Beats X จากมูลค่าปกติ 5,900 บาท ลดเหลือ 4,900 บาท

คุณสมบัติของสินค้า
1. ฟอร์มแฟกเตอร์: In Ear
2. การเชื่อมต่อ: Bluetooth, ไร้สาย
3. แบตเตอรี่: ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้

คณสมบัติอื่น ๆ
1. Bluetooth
2. พร้อมรีโมทและไมโครโฟน
3. การควบคุมการเล่นเพลงและการโทรบนสาย
4. ปุ่มควบคุมระดับเสียงบนสาย
5. ตัดเสียงรบกวนจากภายนอก
6. Bluetooth เสียงสเตอริโอ
7. ชาร์จด้วยสาย Lightning
8. สายแบบ Flex-Form

รายละเอียดรูปและสีของ Beats X
สีดำ (Black) >> https://wdrv.it/c4f2c4659
สีขาว (White) >> https://wdrv.it/03545f75e
สีน้ำเงิน (Blue) >> https://wdrv.it/76ab09fee
สีเทา (Gray) >> https://wdrv.it/183972791
หลายสี (Multi-Color) >> https://wdrv.it/f1a7916e9 

เงื่อนไข
- กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ทรูช้อปก่อนกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลดอื่นๆได้ทุกกรณี

รายละเอียดการใช้ E-Coupon
- คูปองไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้
- คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- หากไม่ใช้บริการตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าคูปองนั้นหมดอายุลง โดยไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
- คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
- แสดงคูปองผ่านทรูยูแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
- ต้องแสดงคูปองก่อนเข้ารับสิทธิส่วนลดเพื่อซื้อหูฟัง Beats (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueYou เท่านั้น ดาวน์โหลดแอปคลิก http://bit.ly/Appty

สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด (ลูกค้าปัจจุบัน) รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 50%

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด (ลูกค้าปัจจุบัน) รับส่วนลดสูงสุด 50% เครื่องรุ่นที่ร่วมรายการที่ทรูช้อปทุกสาขา

Sumsung Galaxy S8/S8 +
รับส่วนลดค่าเครืองสูงสุด 13,950 บาท พร้อมแพ็กเกจเริ่มต้น 4G+ Unlimited 1,099 ขึ้นไป สัญญา 18 เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท (500 บาท x 10 เดือน)

iPhone 6s 16GB/64GB/128GB
iPhone 6s Plus 16GB/64GB/128GB
รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 50% ตามรุ่นที่กำหนด พร้อมแพ็กเกจเริ่มต้น 899 ขึ้นไป สัญญา 24 เดือน
**ไม่มีชำระค่าบริการล่วงหน้า ถ้าหากยกเลิกก่อนกำหนด จ่ายค่าปรับตามสัญญาที่แจ้งไว้**

iPhone 7 32GB/128GB/128GB RED
iPhone 7 Plus 32GB/128GB/128GB RED
รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 13,450 บาท พร้อมแพ็กเกจเริ่มต้น 4G+ Unlimited 1,099 ขึ้นไป สัญญา 18 เดือน ชำระค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท (500 บาท x 10 เดือน)

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูแบล็คการ์ดไม่ต้องกดรหัสรับสิทธิพิเศษ เพียงโชว์บัตรทรูแบล็คการ์ดเท่านั้น
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. ต้องเป็นลูกค้าแบล็คการ์ดปัจจุบันเท่านั้น โดยหมายเลขที่จะร่วมแคมเปญนีต้องไม่ติดสัญญากับโปรโมชั่นอื่นๆ
6. ต้องเป็นลูกค้า TrueMove H ไม่ต่ำกว่า 24 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด หรือ รหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ซื้อสินค้า ที่ทรูช้อปทุก 100 บาท รับฟรี TruePoint 1 คะแนน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ซื้อสินค้าทุกชนิด ที่ทรูช้อปทุก 100 บาทรับฟรี TruePoint 1 คะแนน

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 60 เป็นต้นไป 

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถได้รับ TruePoint จากการซื้อสินค้าใด ๆ ก็ได้ที่ทรูช้อป (ยกเว้น Sim และบริการ) ทุก 100 บาทรับฟรี TruePoint 1 คะแนน
2. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้ทรูช้อปบันทึกข้อมูลสำหรับการการสะสมแต้ม
3. คะแนนที่ลูกค้าได้รับเกิดจาก ยอดชำระค่าสินค้าสุทธิที่ลูกค้าจ่ายครั้งนั้น ๆ ทุก 100 บาท/ ใบเสร็จ ถูกเปลี่ยนเป็นคะแนน TruePoint เท่ากับ 1 คะแนน ระบบจะทำการคำนวณและเพิ่ม TruePoint ให้กับลูกค้าภายในไม่เกินวันศุกร์ถัดไป ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนที่ซื้ออุปกรณ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อสินค้าวันที่ 1 มีนาคม 2560 ราคา 2,000 บาท ลูกค้าจะได้ TruePoint 20 คะแนน ภายใน ไม่เกินวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้น
4. เศษหลังจากคำนวณเป็นคะแนน จะถูกปัดลงทุกกรณี
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ุ
7. การที่ลูกค้าจะใช้คะแนน TruePoint ได้ลูกค้าจะต้องมีการสมัครทรูไอดีก่อน
8.ลูกค้าสามารถสมัครทรูไอดีได้จาก
- ทางโทรศัพท์ : ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอชกดสมัครทรูไอดีได้จาก *871# โทรออก
- หรือทาง Website :  www.trueyou.co.th , www.trueid.net , iservice.truecorp.co.th
- หรือทาง Application : TrueYou ,trueid ,  True iService

สามารถนำ TruePoint นี้ไปแลกของรางวัลได้ที่ http://trueyou.co.th/point/privilege

สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ที่เปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่าย ลด 50% ค่าเครื่อง (iPhone7, Samsung S8 และอื่น ๆ)

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่าย และใช้แพ็คเกจ เริ่มต้นที่ 1,099 /4G+ Fun Unlimited และ 1,099 4G+ Super Net ขึ้นไป รับส่วนลด 50% สำหรับค่าเครื่อง ตามรุ่นที่กำหนด โดยติดสัญญาแพ็คเกจ 18 เดือน

1. รับสิทธิ์ ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับค่าเครื่อง ตามรุ่นที่กำหนด
2. เลือก Gold Number สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่
3. พร้อมชำระค่าแพ็คเกจ บริการล่วงหน้า 5,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท นาน 10 เดือน ตามรุ่นที่กำหนดต่อไปนี้ 

ตามรุ่นที่กำหนดต่อไปนี้ 
iPhone 7 32 GB
iPhone 7 128 GB
iPhone 7 Plus 32 GB
iPhone 7 Plus 128 GB
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 Plus
Sony XZ Premium
iPad Pro 10.5” 64GB
iPad Pro 10.5” 256GB
iPad Pro 10.5” 512GB
iPad Pro 12.9” 64GB
iPad Pro 12.9” 256GB
iPad Pro 12.9” 512GB 

สาขาที่ร่วมรายการ สำหรับ iPad Pro 12.9
ทรูช้อป เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4
ทรูช้อป เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ทรูช้อป แฟชั่นไอส์แลนด์
ทรูช้อป เมกา บางนา
ทรูช้อป สยามพารากอน
ทรูช้อป เอ็มควอเทียร์
ทรูช้อป เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

วิธีการรับสิทธิ์
ลูกค้าทรู แสดงบัตรประชาชนที่ทรูช้อป เพื่อขอรับสิทธิ์

หมายเหตุ ยกเว้นลูกค้าใหม่ ที่ซื้อสินค้าในกลุ่ม iPad จะไม่ได้รับบัตรทรูแบล็คการ์ด

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- สถานะบัตร TrueCard จะต้อง Active ในระบบ
- ลูกค้าต้องทำการ แสดงบัตรแบล็คการ์ด หรือ บัตรประชาชน เพื่อขอรับสิทธิ์ที่ True Shop
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
- สามารถใช้รับสิทธิ์ได้เฉพาะรุ่น และ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 


  

สาขาที่ร่วมรายการ สำหรับ iPad Pro 10.5

ทรูช้อป เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4
ทรูช้อป เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ทรูช้อป เมกา บางนา
ทรูช้อป ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์
ทรูช้อป แฟชั่นไอส์แลนด์
ทรูช้อป สยามพารากอน
ทรูช้อป เซ็นทรัลพลาซ่า เวสท์เกต
ทรูช้อป เซ็นทรัล บางนา
ทรูมูฟช้อป เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 2
ทรูช้อป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 3
ทรูช้อป เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 9
ทรูช้อป เอ็มควอเทียร์
ทรูช้อป เดอะมอลล์ บางกะปิ
ทรู สเฟียร์ เอ็มควอเทียร์
ทรู สเฟียร์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
ทรู สเฟียร์ เมกา บางนา
ทรู สเฟียร์ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสท์เกต
ทรู สเฟียร์ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
ทรู สเฟียร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ทรู แบรนด์ดิ้ง ช้อป สยามพารากอน
ทรู สเฟียร์ บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์
ทรูช้อป ดิจิตอล เกตเวย์
ทรูช้อป เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
ทรูช้อป มาบุญครอง ชั้น 4
ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
ทรูช้อป อยุธยา พาร์ค
ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 4
ทรูช้อป ใยแก้ว
ทรูช้อป ซีพี ทาวเวอร์ สีลม
ทรูช้อป เซ็นทรัล ขอนแก่น
ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
ทรูช้อป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (เฮช)
ทรูช้อป เซ็นทรัล ชลบุรี
ทรูช้อป เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ทรูช้อป แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
ทรูช้อป บิ๊กซี นครปฐม
ทรูช้อป เซ็นทรัล พิษณุโลก
ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ทรูช้อป เทอร์มินอล 21 โคราช
ทรูช้อป ซีคอนสแควร์
ทรูช้อป เดอะมอลล์ ท่าพระ
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
ทรูช้อป โรบินสัน จันทบุรี
ทรูช้อป เซ็นทรัล แอมบาสซี
ทรูช้อป เดอะมอลล์ บางแค
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
ทรูช้อป ซีคอน บางแค
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
ทรูช้อป เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ทรูช้อป เทอร์มินอล 21
ทรูช้อป โรบินสัน นครศรีธรรมราช
ทรูมูฟช้อป ฟอร์จูนทาวน์
ทรูช้อป บิ๊กซี นครสวรรค์ 2
ทรูช้อป เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ทรูช้อป โลตัส พัทยาเหนือ
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
ทรูช้อป แอท จามจุรีสแควร์
ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 2 (เฮช)
ทรูช้อป เดอะ พรอมานาด
ทรูช้อป เซ็นทรัล เชียงราย
ทรูมูฟช้อป เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ทรูช้อป สีลม คอมเพล็กซ์
ทรูช้อป โรบินสัน ตรัง
ทรูช้อป บิ๊กซี บ้านบึง ชลบุรี
ทรูช้อป พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
ทรูช้อป เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ทรูช้อป แหลมทอง ช้อปปิ้ง พลาซ่า ระยอง
ทรูช้อป บิ๊กซี บ้านไผ่ ขอนแก่น
ทรูช้อป เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
ทรูช้อป โลตัส เพชรบูรณ์
ทรูช้อป บิ๊กซี หาดใหญ่
ทรูช้อป บ่อวิน ศรีราชา
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส พัทยาใต้
ทรูช้อป บิ๊กซี สุโขทัย
ทรูช้อป อัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ หนองคาย
ทรูช้อป โรบินสัน ร้อยเอ็ด
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส หนองบัวลำภู
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี พระราม 2
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส แม่สอด ตาก
ทรูช้อป เขาใหญ่มาร์เก็ตวิลเลจ
ทรูช้อป บลูพ้อท หัวหิน
ทรูช้อป บิ๊กซี หัวหมาก
ทรูช้อป บิ๊กซี เชียงราย
ทรูช้อป บิ๊กซี น่าน
ทรูช้อป ชลบุรี
ทรูช้อป บิ๊กซี ร้อยเอ็ด
ทรูช้อป โลตัส บางกระปิ
ทรูช้อป บิ๊กซี สุราษฏร์ธานี
ทรูช้อป โรบินสัน ลพบุรี
ทรูช้อป โรบินสัน สระบุรี
ทรูมูฟช้อป เดอะมอลล์ รามคำแหง 3
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ชุมพร
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า ลำปาง
ทรูช้อป เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 1
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส เลย 2
ทรูช้อป บิ๊กซี ยโสธร
ทรูช้อป โรบินสัน สุพรรณบุรี
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี ลำปาง
ทรูช้อป บิ๊กซี กาญจนบุรี
ทรูช้อป บิ๊กซี สุวินทวงศ์
ทรูช้อป พัทยา
ทรูช้อป บิ๊กซี ตะกั่วป่า
ทรูช้อป บิ๊กซี นครสวรรค์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
ทรูช้อป ราชบุรี
ทรูช้อป โรบินสัน ศรีสมาน
ทรูช้อป บิ๊กซี ลพบุรี
ทรูช้อป โลตัส ศรีนครินทร์
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี บางพลี
ทรูช้อป บิ๊กซี ลำพูน
ทรูช้อป ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ทรูช้อป โรบินสัน ปราจีนบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส รามอินทรา
ทรูช้อป บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
ทรูช้อป บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า สงขลา
ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช
ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า รามอินทรา
ทรูช้อป โรบินสัน เพชรบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส สุราษฏร์ธานี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส กระบี่
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ศาลายา
ทรูช้อป เดอะวอล์ค นครสวรรค์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส จันทบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส แก้งคร้อ ชัยภูมิ
ทรูช้อป โลตัส หลักสี่(ฟู้ดคอร์ท)
ทรูช้อป โลตัส แจ้งวัฒนะ
ทรูช้อป บิ๊กซี อยุธยา
ทรูช้อป บิ๊กซี แพร่
ทรูช้อป โรบินสัน สมุทรปราการ
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ประจวบคีรีขันธ์
ทรูช้อป เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
ทรูช้อป พันธ์ทิพย์ ประตูน้ำ
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส แกลง ระยอง
ทรูช้อป หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
ทรูมูฟช้อป ไอที ซันนี ราชบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก ธาตุทอง
ทรูช้อป วงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์
ทรูช้อป เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
ทรูมูฟช้อป กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
ทรูช้อป บิ๊กซี อ่างทอง
ทรูช้อป โรบินสัน สุรินทร์
ทรูช้อป โรบินสัน บุรีรัมย์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส พิมาย นครราชสีมา
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นวนคร
ทรูช้อป บิ๊กซี ตาก
ทรูช้อป บิ๊กซี ลำลูกกา คลอง 4
ทรูมูฟ ช้อป สยาม สแควร์ ซอย 3
ทรูช้อป บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ทรูช้อป ทวีกิจ คอมเพล็กซ์ สระบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครปฐม
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส อุดรธานี
ทรูช้อป สเตชั่น เซ็นทรัลเวิลด์
ทรูช้อป สเตชั่น บิ๊กซี สระแก้ว
ทรูช้อป กาญจนบุรี
ทรูช้อป บิ๊กซี มุกดาหาร
ทรูช้อป โรบินสัน สกลนคร
ทรูช้อป มินิ เมืองชัยภูมิ
ทรูช้อป อุตรดิตถ์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส โชคชัย นครราชสีมา
ทรูช้อป บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า พัทยา
ทรูช้อป ตราด
ทรูช้อป สเตชั่น เทสโก้ โลตัส รังสิตนครนายก
ทรูช้อป สเตชั่น เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง
ทรูช้อป สเตชั่น เทสโก้ โลตัส บางปะอิน
ทรูช้อป มินิ วารินชำราบ อุบลราชธานี
ทรูช้อป มินิ เมืองบุรีรัมย์
ทรูช้อป มินิ เมืองกาฬสินธ์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ท่าตูม สุรินทร์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส เชียงยืน มหาสารคาม
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครราชสีมา
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี บางปะกอก
ทรูช้อป สมุทรสาคร
ทรูช้อป บิ๊กซี กำแพงเพชร ชั้น 2
ทรูช้อป บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
ทรูมูฟช้อป อื้อจือเหลียง
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี รัชดาภิเษก
ทรูช้อป ภูเก็ต
ทรูมูฟช้อป เทสโก้ โลตัส สุพรรณบุรี
ทรูช้อป กาฬสินธุ์ พลาซ่า
ทรูมูฟช้อป ร้อยเอ็ด พลาซ่า
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี มหาสารคาม
ทรูมูฟช้อป ทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์
ทรูมูฟช้อป บิ๊กซี สุรินทร์
ทรูช้อป โลตัส พระราม 1
ทรูช้อป บิ๊กซี ติวานนท์
ทรูช้อป บิ๊กซี สกลนคร
ทรูช้อป หัวหิน
ทรูมูฟ ช้อป สยาม สแควร์ ซอย 2
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
ทรูช้อป บิ๊กซี ดอนเมือง
ทรูช้อป บิ๊กซี รังสิต
ทรูช้อป บิ๊กซี โคราช
ทรูช้อป บิ๊กซี ราชดำริห์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส หนองจอก
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส กาฬสินธุ์
ทรูช้อป แกรนด์ พลาซ่า บ้านโป่ง ราชบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ฝาง
ทรูช้อป ทูเก็ตเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครสวรรค์
ทรูช้อป ดาวทาวน์ นครราชสีมา
ทรูช้อป บิ๊กซี กาฬสินธุ์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส รวมโชค เชียงใหม่
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส บัวใหญ่ นครราชสีมา
ทรูช้อป ซินเสียเยี่ยเป้า
ทรูช้อป ยูดีทาวน์ อุดรธานี
ทรูช้อป ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทรูช้อป รีจินอล ออฟฟิศ ขอนแก่น
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครพนม
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครนายก
ทรูช้อป อุทัยธานี
ทรูช้อป ลำพูน
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ปราสาท สุรินทร์
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
ทรูช้อป โรบินสัน แม่สอด
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส บางใหญ่
ทรูช้อป บิ๊กซี เพชรบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส สระบุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช
ทรูช้อป บิ๊กซี กำแพงเพชร
ทรูช้อป บิ๊กซี พิษณุโลก
ทรูช้อป บิ๊กซี ประชาอุทิศ
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ระยอง
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส บางประกง
ทรูช้อป บิ๊กซี อุบลราชธานี
ทรูช้อป บิ๊กซี วารินชำราบ
ทรูช้อป บิ๊กซี ขอนแก่น
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส สิงห์บุรี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ชุมแพ ขอนแก่น
ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า ขอนแก่น 2
ทรูช้อป โกลเด้น เพลส แจ้งวัฒนะ
ทรูช้อป บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
ทรูช้อป สเตชั่น บิ๊กซี ภูเก็ต
ทรูช้อป สเตชั่น บิ๊กซี เพชรบูรณ์
ทรูช้อป สเตชั่น บิ๊กซี ราชบุรี
ทรูช้อป สเตชั่น บิ๊กซี พังงา
สิ้นสุด : 31/10/60

ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50% ค่าเครื่องและแพคเก็จ กลุ่มสินค้า IOT

ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50% ค่าเครื่อง และ ส่วนลด 50% ค่าแพ็คเกจรายเดือน ในกลุ่มสินค้า IOT
กลุ่มสินค้า IOT ได้แก่ - Kidz Watch - Car Wifi 5 user - CCTV - Pocket WiFi - Plug WiFi

เงื่อนไข
- ลูกค้าแสดงบัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
- มีสัญญาค่าบริการ 12 เดือน
- ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ หรือ MNP ย้ายค่าย

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*7568# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด หรือ รหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ทรูแบล็คการ์ดรับส่วนลด 10% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการ

ทรูแบล็คการ์ดรับส่วนลด 10% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
Moto Z Black
Moto Z White
Moto Z Rose Gold
Moto Z Play Black
Moto Z Play White
Moto M Grey
Moto M Gold

เงื่อนไข
- สถานะบัตร TrueCard จะต้อง Active ในระบบ
- เพียงแสดงบัตรประชาชน และ Code ส่วนลด เพื่อขอรับสิทธิ์ที่ True Shop ทุกสาขา
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ โอนให้ผู้อื่นได้
- สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับซื้อเครื่องเปล่า
- สามารถขอรับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ 

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*3107# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ทรูเรดการ์ดรับส่วนลด 7% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการ

ทรูเรดการ์ดรับส่วนลด 7% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
Moto Z Black
Moto Z White
Moto Z Rose Gold
Moto Z Play Black
Moto Z Play White
Moto M Grey
Moto M Gold

เงื่อนไข
- สถานะบัตร TrueCard จะต้อง Active ในระบบ
- เพียงแสดงบัตรประชาชน และ Code ส่วนลด เพื่อขอรับสิทธิ์ที่ True Shop ทุกสาขา
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ โอนให้ผู้อื่นได้
- สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับซื้อเครื่องเปล่า
- สามารถขอรับสิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ 

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*7548# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

TruePoint 899 คะแนน แลกรับส่วนลด 7% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการ

TruePoint 899 คะแนน แลกรับส่วนลด 7% เมื่อซื้อ เครื่องเปล่าที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
Moto Z Black
Moto Z White
Moto Z Rose Gold
Moto Z Play Black
Moto Z Play White
Moto M Grey
Moto M Gold

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช้อปเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
- จำกัด 1ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1945# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ทรูการ์ด ลด 70% เมื่อซื้อฟิล์มกระจก iPhone 6S หรือ iPhone 6S Plus (ปกติชิ้นละ 890 บาท)

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด จำกัด 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / เดือน
- ลูกค้าทรูเรดการ์ด จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*2026# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรู ใช้ TruePoint 99 คะแนน แลกซื้อฟิล์มกระจก iPhone6S/ iPhone6S Plus ราคาพิเศษ เพียง 267.-

ลูกค้าทรู ใช้ TruePoint 99 คะแนน รับสิทธิ์แลกซื้อฟิล์มกระจก iPhone6S หรือ iPhone6S Plus ในราคาพิเศษเพียง 267 บาท (ปกติ 890 บาท)

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1941# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าแบล็คการ์ด ลด 10% สินค้า Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าในหมวด Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget ที่ True Shop เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการและสาขาที่ร่วมรายการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*6029# โทรออก(ฟรี)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)


สาขาที่ร่วมรายการ
True Urban Park Siam Paragon
True Move Siam Square Soi 2
True Shop Central Rama 2
True Move Shop Central Pinklao
True Shop Central Ladprao
True Shop CP Tower
True Shop IT Mall Fortune Town
True Move Shop Central Chaengwattana
True Shop Digital Gateway(Fl3)
True Shop Future Park Rangsit(H)
True Shop Fashion Island(H)
True Shop Mega Bangna
True Shop Central World 4Fl.
True Shop Siam Paragon
True Shop Central Rama 9 (4 FL.)
True Shop Central Embassy
True Shop Emquartier
True Shop Central Plaza Westgate  
True Shop Central Festival East Ville 
True Move Shop The Mall Ngamwongwan

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าเรดการ์ด ลด 7% สินค้า Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget

ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับส่วนลด 7% เมื่อซื้อสินค้าในหมวด Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget ที่ True Shop เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการและสาขาที่ร่วมรายการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*6031# โทรออก(ฟรี)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)


สาขาที่ร่วมรายการ 
True Urban Park Siam Paragon 
True Move Siam Square Soi 2 
True Shop Central Rama 2 
True Move Shop Central Pinklao 
True Shop Central Ladprao 
True Shop CP Tower 
True Shop IT Mall Fortune Town 
True Move Shop Central Chaengwattana 
True Shop Digital Gateway(Fl3) 
True Shop Future Park Rangsit(H) 
True Shop Fashion Island(H) 
True Shop Mega Bangna 
True Shop Central World 4Fl. 
True Shop Siam Paragon 
True Shop Central Rama 9 (4 FL.) 
True Shop Central Embassy 
True Shop Emquartier 
True Shop Central Plaza Westgate   
True Shop Central Festival East Ville  
True Move Shop The Mall Ngamwongwan

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

TruePoint 100 คะแนน แลกส่วนลด 10% สินค้า Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget

ลูกค้าทรูเพียงใช้ TruePoint 100 คะแนนแลกรับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าในหมวด Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget ที่ True Shop เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการและสาขาที่ร่วมรายการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*1696# โทรออก(ฟรี)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)


สาขาที่ร่วมรายการ
True Urban Park Siam Paragon
True Move Siam Square Soi 2
True Shop Central Rama 2
True Move Shop Central Pinklao
True Shop Central Ladprao
True Shop CP Tower
True Shop IT Mall Fortune Town
True Move Shop Central Chaengwattana
True Shop Digital Gateway(Fl3)
True Shop Future Park Rangsit(H)
True Shop Fashion Island(H)
True Shop Mega Bangna
True Shop Central World 4Fl.
True Shop Siam Paragon
True Shop Central Rama 9 (4 FL.)
True Shop Central Embassy
True Shop Emquartier
True Shop Central Plaza Westgate  
True Shop Central Festival East Ville 
True Move Shop The Mall Ngamwongwan

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

TruePoint 50 คะแนน แลกส่วนลด 7% สินค้า Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget

ลูกค้าทรูเพียงใช้ TruePoint 50 คะแนนแลกรับส่วนลด 7% เมื่อซื้อสินค้าในหมวด Accessories, Audio และ Lifestyle Gadget ที่ True Shop เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการและสาขาที่ร่วมรายการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*1697# โทรออก(ฟรี)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)


สาขาที่ร่วมรายการ
True Urban Park Siam Paragon
True Move Siam Square Soi 2
True Shop Central Rama 2
True Move Shop Central Pinklao
True Shop Central Ladprao
True Shop CP Tower
True Shop IT Mall Fortune Town
True Move Shop Central Chaengwattana
True Shop Digital Gateway(Fl3)
True Shop Future Park Rangsit(H)
True Shop Fashion Island(H)
True Shop Mega Bangna
True Shop Central World 4Fl.
True Shop Siam Paragon
True Shop Central Rama 9 (4 FL.)
True Shop Central Embassy
True Shop Emquartier
True Shop Central Plaza Westgate  
True Shop Central Festival East Ville 
True Move Shop The Mall Ngamwongwan

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

TruePoint 199 คะแนนแลกซื้อ iPhone Case Limited Edition (6sPlus) ในราคา 199 บาท

TruePoint 199 คะแนนแลกซื้อ iPhone Case Limited Edition (6sPlus) ในราคา 199 บาท (จากปกติ 1,090 บาท) 1 ชิ้น ที่ทรูช้อปทุกสาขา 
* ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกต่อลูกค้า 1 ท่าน
* จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ 
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1775# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

TruePoint 199 คะแนนแลกซื้อ iPhone Case Limited Edition (6s) ในราคา 199 บาท

TruePoint 199 คะแนนแลกซื้อ iPhone Case Limited Edition (6s) ในราคา 199 บาท (จากปกติ 1,090 บาท) 1 ชิ้น ที่ทรูช้อปทุกสาขา 
* ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกต่อลูกค้า 1 ท่าน
* จำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ 
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1775# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อ iPhone Case Limited Edition (6sPlus) 1ชิ้น

รุ่น 6sPlus
ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50 % เมื่อซื้อ iPhone Case Limited Edition(6sPlus) 1 ชิ้น ที่ TrueShop
*จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ 

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*2006#  หรือ *878*7513#  โทรออก(ฟรี)

- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60

ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อ iPhone Case Limited Edition (6s) 1ชิ้น

รุ่น 6s
ลูกค้าทรูการ์ด รับส่วนลด 50 % เมื่อซื้อ iPhone Case Limited Edition(6s) 1 ชิ้น ที่ TrueShop
*จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- เครือข่ายทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช กด *878*2006# หรือ *878*7633#  โทรออก(ฟรี)

- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store)

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/60