กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เติมเงินเติมด้วย ซิมยกก๊วนแลกได้ รับ TruePoint เพิ่ม 2 เท่า

เติมเงินด้วย ซิมยกก๊วนแลกได้ รับ ทรูพอยท์เพิ่ม 2 เท่า

พิเศษลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินรับ ทรูพอยท์เพิ่ม 2 เท่า ทุกครั้งที่เติมเงินด้วย "ซิมยกก๊วนแลกได้"

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน สามารถได้รับ TruePoint จากการเติมเงินด้วย"ซิมยกก๊วนแลกได้" (ซิมที่มีขายที่เฉพาะ 7-11) โดยทุกๆ 25 บาทที่เติมจะได้รับ TruePoint 2 คะแนน (จากปกติทุก 25 บาท = 1 คะแนน)
2. คะแนนที่ลูกค้าได้รับ ระบบจะทำการคำนวณและเพิ่ม TruePoint ให้กับลูกค้าภาย 3 วันหลังจากที่ลูกค้าเติมเงิน ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนที่เติมเท่านั้น
3. เศษหลังจากคำนวณเป็นคะแนน จะถูกปัดลงทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าเติม 90 บาท เมื่อคำนวณเป็นคะแนนจะได้ 3 คะแนนx 2 เท่า จะได้คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน เศษ 15 บาทที่เหลือจะถูกตัดทิ้งไป เป็นต้น
4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ุ
6. การที่ลูกค้าจะใช้คะแนน TruePoint ได้ลูกค้าจะต้องมีการสมัครทรูไอดีก่อน 

สิ้นสุด : 30/06/60