กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เบลลัคค์ บริการ รับ-ส่ง กระเป๋าไปสนามบิน

Bellugg Luggage Delivery เป็นการบริการ รับ-ส่ง กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระระหว่าง บ้าน คอนโด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ไปยังสนามบิน หรือจากสนามบินกลับมา ซึ่งในปัจจุบันเรามีให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และระหว่างกรุงเทพฯ-พัทยา

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 50% ค่าบริการ / ใบ

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองบริการผ่าน www.bellugg.com หรือ Call Center: 087-336-6666 หรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อรับสิทธิ์
- ลูกค้าต้องแสดงข้อความรับสิทธิ์ หรือ บัตรทรูการ์ด ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการทุกครั้ง
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1211# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/61

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ฟรี บริการส่งกระเป๋าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / กระเป๋า 2 ใบ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองบริการผ่าน www.bellugg.com หรือ Call Center: 087-336-6666 หรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อรับสิทธิ์
- ลูกค้าต้องแสดงข้อความรับสิทธิ์ หรือ บัตรทรูการ์ด ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการทุกครั้ง 
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1210# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/61

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองบริการผ่าน www.bellugg.com หรือ Call Center: 087-336-6666 หรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อรับสิทธิ์ 
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1213# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/61

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 20%

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองบริการผ่าน www.bellugg.com หรือ Call Center: 087-336-6666 หรือแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อรับสิทธิ์
- ลูกค้าต้องแสดงข้อความรับสิทธิ์ หรือ บัตรทรูการ์ด ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการทุกครั้ง
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*1212# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

หมายเหตุ: ลูกค้าทรูการ์ด แสดงบัตรทรูการ์ด แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/61
TrueYou : เบลลัคค์ บริการ รับ-ส่ง กระเป๋าไปสนามบิน