TrueYou : เชียงใหม่ ซู อควาเรียม


เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แห่งใหม่ ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคต ด้วยพื้นที่โครงการ 4 ไร่ โดยมีพื้นที่ของอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 13,985 ตารางเมตร ภายในอาคารมีอุโมงค์ใต้น้ำที่มีรูปแบบเป็น 1 ในโลกคือ เป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก คือมีความยาวทั้งสิ้น 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกเช่นกัน ลักษณะอุโมงค์เป็นอคลิลิกใสมีความหนากว่า 2.5 นิ้ว สามารถรับแรงดันน้ำ ระดับความลึก 5 เมตร ได้อย่างปลอดภัย จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 20,000 ตัว จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงมากกว่า 250 สายพันธ์ เป็นการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจากสองป่าฝนที่สำคัญของโลกทั้งเอเชียและอเมซอน

ลูกค้าทรู ลด 25% บัตรผ่านประตู

เงื่อนไข
- 1 เบอร์ / 1 สิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*111171# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 15/03/63