TrueYou : บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์


บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ เป็นศูนย์การค้ารูปแบบสถานพักตากอากาศแห่งแรกของประเทศ การออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองพักตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ แซ็ง-ทรอเป, หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน, เมดิเตอร์เรเนียน และเคปทาวน์ โดยนำมาผสมผสานและรังสรรค์การออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคารในแบบอย่างสถานพักตากอากาศ ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของศูนย์การค้าในประเทศไทยด้วยแนวคิด "มนต์เสน่ห์แห่งการเดินทางสู่ความหฤหรรษ์รื่นรมย์

ลูกค้าทรู รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100.- และบัตร Whaley Port มูลค่า 450.- เมื่อช้อปภายในห้างฯและศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป

สิทธิพิเศษที่ 1 ลูกค้าทรู ช้อปภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท และ บัตร Whaley Port มูลค่า 450 บาท
เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน ต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
- ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าบริการและการชำระเบี้ยกรมธรรม์
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
- สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้นใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, ยา, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์ และ ใบเสร็จจากร้านทอง
- ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/62

ลูกค้าทรู รับแสตมป์ 1 ดวง (สะสมเพื่อรับของรางวัล) เมื่อช้อปครบ 1,200 บาท (ลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 1,500 บาท)

เงื่อนไข
- กรุณาแสดง บัตร M Card หรือ M Card Application และนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงแสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบทุก 1,200 บาทต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
- ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในห้างฯ ยกเว้น สุรา ยา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ฟู้ดฮอลล์,กรูเม่ มาร์เก็ตและ แผนก POWER MALL
- ใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในศูนย์ ยกเว้น สุรา บัตรกำนัล บัตรเงินสด บัตรเติมเงินทุกประเภท การทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร การชำระเบี้ยกรมธรรม์ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ , ใบเสร็จจากร้านทอง และร้านค้าโซน Mobile & IT ชั้น 3
- ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
- ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/62