ยิ่งซื้อ ยิ่งขาย ยิ่งได้โชค ทั้งร้านค้าและลูกค้า

ยิ่งซื้อ ยิ่งขาย ยิ่งได้โชค ทั้งร้านค้าและลูกค้า

ยิ่งจ่าย ยิ่งได้ลุ้น ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

วิธีการร่วมสนุก
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่มีการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายใน แอปพลิเคชันทรูไอดี หรือ แอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยทุกๆ รายการที่ทำ 1 ครั้ง ลูกค้าที่ไปชำระเงินจะได้รับ 1 สิทธิ์ และ ร้านค้าที่รับชำระเงินจากลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง ในการลุ้นรางวัล 

จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าและร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ - นามสกุล และเลขหมายโทรศัพท์ ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ แยกออกเป็น 2 กองชิ้นส่วน (กองที่ 1 คือชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า และ กองที่ 2 คือชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า) เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไปในแต่ละครั้งต่อไป รวมของรางวัลมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ Facebook TrueYou

รางวัลช่วงที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 7)
สิทธิ์ที่ได้จากการทำรายการในวันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จะนำมาลุ้นรับรางวัลแยกตามรายการที่ทำแต่ละช่วงวันที่กำหนดแบ่งเป็นการจับรางวัล 7 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 7) รางวัลรวมสำหรับการจับรางวัลทั้ง 7 ครั้งนี้ แบ่งเป็นรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 235 รางวัล รวมมูลค่า 2,350,000 บาท ของผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 235 รางวัล รวมมูลค่า 2,350,000 บาท รวมเป็นรางวัลทั้งหมดจำนวน 470 รางวัล รวมมูลค่า 4,700,000 บาท

ในการจับรางวัลแต่ละครั้งจะแยกเป็นรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า และ รางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า เพื่อหาผู้โชคดี โดยจะเริ่มประกาศรางวัลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการประกาศผลการจับรางวัลแต่ละครั้งจะทำการทยอยประกาศรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดของการประกาศรางวัล โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน และผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

รางวัลช่วงที่สอง (ครั้งที่ 8)
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะรวบรวมสิทธิ์ที่ลูกค้า และร้านค้าได้รับไว้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มาทำการจับรางวัลช่วงที่ 2 (ครั้งที่ 8) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยรางวัล จะแยกรางวัลเป็นรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า และ รางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า

รางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า (ครั้งที่ 8)

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD มูลค่า 1,310,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT มูลค่า 1,139,000 ​บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ รุ่น ABS มูลค่า 59,900 ​บาท จำนวน 30 รางวัล
  • ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่า 20,250 บาท จำนวน 50 รางวัล
รวมรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าในครั้งที่ 8 จำนวน 84 รางวัล รวมมูลค่า 7,707,500 บาท

รางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า (ครั้งที่ 8)

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD มูลค่า 1,310,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT มูลค่า 1,139,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า คิวบิกซ์ รุ่น ABS มูลค่า 59,900 ​บาท จำนวน 30 รางวัล
  • ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่า 20,250 บาท จำนวน  50 รางวัล  

รวมรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้าในครั้งที่ 8 จำนวน 84 รางวัล รวมมูลค่า 7,707,500 บาท

รวมจำนวนรางวัลทั้งหมดในครั้งที่ 8 ของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้าและผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า จำนวน 168 รางวัล รวมมูลค่า 15,415,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
2. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 256
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่มีการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายใน แอปพลิเคชันทรูไอดี หรือ แอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยทุกๆ รายการที่ทำ 1 ครั้ง ที่ลูกค้าได้ไปชำระเงินตามที่กล่าวมาก่อนหน้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ และ ร้านค้าที่รับชำระเงินจากลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง ในการลุ้นรางวัล จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าและร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน ทางบริษัทฯจะทำการพิมพ์ชื่อ - นามสกุล และเลขหมายโทรศัพท์ ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ แยกออกเป็น 2 กองชิ้นส่วน (กองที่ 1 คือชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า และ กองที่ 2 คือชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า)เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไปในแต่ละครั้งต่อไป
4. รายการที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ได้แก่รายการซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท รายการบริจาค รายการชำระบิล รายการโอนเงิน และรายการเติมเงินทุกประเภท รวมถึงรายการธุรกรรมที่กระทำตรงผ่าน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ทุกประเภท
5. รายการชำระเงินสำหรับร้านค้าทีมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลจะต้องเป็นรายการของร้านค้าที่ลงทะเบียนผ่านตัวแทนขายประจำพื้นที่ของบริษัทหรือผ่านแอปพลิเคชันทรู เถ้าแก่ 4.0 เท่านั้น
6. สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven สินค้าที่ไม่สามารถซื้อผ่านทรูมันนี วอลเล็ทได้มีดังต่อไปนี้ บัตรเติมเงินทุกชนิด บัตรเงินสดทุกชนิด สลิปเติมเงิน 7 Top up การเติมเงินออนไลน์ การเติมเงินเข้าทรูมันนี วอลเล็ท การเติมเงินเข้าบัตร 7-Card การจองของพรีเมี่ยม การชำระบิลค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการชำระค่าสินค้าใน 24 Catalog
7. รายละเอียดของรางวัลและการจับรางวัลจำนวน 8 ครั้ง มีดังนี้
     ครั้งที่ 1: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่  5 พฤษภาคม 2561 
              จับรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 21 พฤษภาคม  2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 2: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
              จับรางวัลวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 28 พฤษภาคม  2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

      ครั้งที่ 3: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 21 พฤษภาคม  2561
              จับรางวัลวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 4 มิถุนายน 2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 4: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
              จับรางวัลวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 5 มิถุนายน 2561 - วันที่ 11 มิถุนายน 2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 5: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 6 มิถุนายน 2561
              จับรางวัลวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 5 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 12 มิถุนายน 2561 - วันที่ 18 มิถุนายน 2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 6: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - วันที่ 14 มิถุนายน 2561
              จับรางวัลวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 6 จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 700,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - วันที่ 25 มิถุนายน 2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 7: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 - วันที่ 22 มิถุนายน 2561
              จับรางวัลวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
              - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท
              - กองที่ 2 ชิ้นส่วนผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า สร้อยคอทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท
                รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 7 จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 26 มิถุนายน 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2561
โดยประกาศรางวัลของผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จำนวน 5 รางวัลต่อวัน ผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้าจำนวน 5 รางวัลต่อวัน

     ครั้งที่ 8: สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่  30 มิถุนายน   2561
                 จับรางวัลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 กองชิ้นส่วนดังนี้
                 - กองที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทลูกค้า จับรางวัลจำนวน 84 รางวัล
                               รางวัลที่ 1: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD มูลค่ารางวัลละ 1,310,000 บาท จำนวน 2 รางวัล                                รวมมูลค่า 2,620,000 บาท
                               รางวัลที่ 2: รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT มูลค่ารางวัลละ                                          1,139,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 2,278,000 บาท
                               รางวัลที่ 3: รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า คิวบิกซ์  รุ่น ABS มูลค่ารางวัลละ 59,900 บาท จำนวน 30 รางวัล                                              รวมมูลค่า 1,797,000 บาท
                              รางวัลที่ 4: ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท จำนวน 50 รางวัล
                              รวมมูลค่า 1,012,500 บาท
                  - กองที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการประเภทร้านค้า จับรางวัลจำนวน 84 รางวัล
                               รางวัลที่ 1: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เอ็มจี จีเอส 2.0T รุ่น X AWD มูลค่ารางวัลละ 1,310,000 บาท จำนวน 2 รางวัล                                รวมมูลค่า 2,620,000 บาท
                               รางวัลที่ 2: รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT มูลค่ารางวัลละ                                          1,139,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 2,278,000 บาท
                               รางวัลที่ 3: รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า คิวบิกซ์  รุ่น ABS มูลค่ารางวัลละ 59,900 บาท จำนวน 30 รางวัล                                              รวมมูลค่า 1,797,000 บาท
                              รางวัลที่ 4: ทองรูปพรรณ 96.5% หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,250 บาท จำนวน 50 รางวัล
                              รวมมูลค่า 1,012,500 บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 13 กรกฎาคม  2561
*ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
ยกเว้นการจับรางวัลครั้งที่ 8 ทางบริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 7 มารวมจับรางวัลใหญ่ในครั้งที่ 8
8. สถานที่จับรางวัล ณ สาขา ทรูช้อป เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี
9. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลต่อการจับแต่ละครั้ง และ ร้านค้า 1 ร้านมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลต่อการจับแต่ละครั้ง ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีแต่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  หรือลูกค้าที่โชคดีขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทนโดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ Facebook TrueYou ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
10. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
11. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
      - สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
      - เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ ฟอร์ม pay - in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนดให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@trueyou.co.th ภายใน 7 วันทำการนับจากการประกาศรางวัลแต่ละครั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ภายในวันที่ระบุในตารางข้างต้น เวลา 09:00 – 17:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขหรือดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
13. กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ  พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
14. หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน - เวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
15. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
16. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ เงินใดๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล จนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น
17. สิทธิใดๆ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น บัตรกำนัล สิทธิพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
18. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่ สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
19. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่ามัดจำป้ายแดง ค่าจดทะเบียนภาษีรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
20. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
21. พนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ  คณะกรรมการสักขีพยาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
21. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯ นี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทเห็นสมควร
22. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
23. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
24. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
25. ใบอนุญาตเลขที่ 114-129/2561 ออกให้ ณ อำเภอเมืองปทุมธานี ลงวันที่ 19 เมษายน 2561
สิ้นสุด : 31/07/61
TrueYou : ยิ่งซื้อ ยิ่งขาย ยิ่งได้โชค ทั้งร้านค้าและลูกค้า