TrueYou : โรบินสัน ฟู๊ด พาร์ค


โรบินสัน ฟู๊ด พาร์ค

ศูนย์อาหารในเครือโรบินสัน คุณภาพดี สด สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาไม่แพง

ลูกค้าทรู ได้รับเพิ่ม 20.- เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100.- สำหรับใช้รับประทานอาหารในโรบินสัน Food Park ที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ได้รับเพิ่ม 20.- เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100.- เป็นมูลค่า 120.- สำหรับใช้รับประทานอาหารในโรบินสัน Food Park
สาขาที่ร่วมรายการมีดังนี้
- สาขาศรีสมาน ชั้น 1
- สาขาชลบุรี ชั้น 2
- สาขาสมุทรปราการ ชั้น 3
- สาขาบางรัก ชั้น 4

**แสดงบัตรทรูการ์ดบนแอปทรูยูเพื่อรับสิทธิ์**

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน (สิทธิ์รวมทั้งหมด 24,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- บัตรศูนย์อาหารนี้ใช้ได้กับสาขาที่เข้าร่วมแคมเปญเท่านั้น
- บัตรศูนย์อาหารนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ดบนแอปทรูยู / บัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในโรบินสัน Food Parkที่ร่วมรายการ
- บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

สิ้นสุด : 07/08/62

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกรับฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด ในโรบินสัน Food Park ที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกรับฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด ในโรบินสัน Food Park ที่ร่วมรายการ
สาขาที่ร่วมรายการมีดังนี้
- สาขาศรีสมาน ชั้น 1
- สาขาชลบุรี ชั้น 2
- สาขาสมุทรปราการ ชั้น 3
- สาขาบางรัก ชั้น 4

**แสดงบัตรทรูการ์ดบนแอปทรูยูเพื่อรับสิทธิ์**

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำนวนทั้งหมด 40,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ดบนแอปทรูยู / บัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในโรบินสัน Food Parkที่ร่วมรายการ
-  สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น (วันที่ 8 สิงหาคม 2561 - 7 สิงหาคม 2562)
-  สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับสาขาที่เข้าร่วมแคมเปญเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สิ้นสุด : 07/08/62