แลกคะแนน

Call Center

 

Call Center

TrueYou Call Center โทร 1236
เบอร์ใหม่...กับความใส่ใจที่ยิ่งพิเศษขึ้น สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง

TrueYou Call Center เบอร์เดียวเฉพาะลูกค้าทรูการ์ด...พร้อมที่จะให้บริการทุกเรื่องสินค้าและบริการในเครือทรู และพร้อมมอบคำแนะนำสิทธิพิเศษจากทรูยู

พิเศษอีกขั้น...สำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ดคนสำคัญ

กับบริการพิเศษที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน รวมถึงผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะเติมเต็มความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิต อาทิ การจองร้านอาหาร โรงแรม รถเช่า บัตรชมการแสดง ฯ

บริการเสริมเลขาส่วนตัว

 • ลุกค้าสามารถใช้บริการประสานงานฟรี ไม่จำกัดจำนวน โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน อาทิ
  • กรณีเครื่องปรับอากาศขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้
  • กรณีเกี่ยวกับระบบประปาไม่สามารถใช้การได้หรือเกิดการชำรุดเสียหาย
  • กรณีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย
  • กรณีเกี่ยวกับตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อนขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย
  • กรณีกุญแจที่พักสูญหายไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้
  • กรณีสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์เข้าที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน

บริการรับ/ส่งเอกสารสำคัญ (เฉพาะในเขต กทม /ปริมณฑล)

 • บริการพิเศษ (ฟรี) สำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2558
 • ช่องทางการให้บริการ: ติดต่อ TrueYou Call Center 02 999 5555 กด 2 (24 ชั่วโมง)
 • บริการรับ-ส่งเอกสาร หรือสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมที่สามารถขนส่งได้โดยรถจักรยานยนต์ และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
 • เปิดให้บริการรับ-ส่ง
  1. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 - 16.30 น.
  2. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 9:30 – 12:00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สามารถวางแผน ขอรับบริการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 • ลูกค้าทรูแบล็คการ์ดใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อ 1 เดือน (ตามรอบปฎิทิน) (จำกัดสิทธิ 30 ท่าน/เดือน) ทั้งนี้ การนับจำนวนการใช้สิทธิ์ จะนับจากวันที่มีการรับ-ส่งเอกสารเป็นหลัก
 • สามารถขอรับบริการการจัดส่งได้ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น (สูงสุด 2 จุด)
 • พื้นที่ให้บริการ เฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) เท่านั้น
 • ทรูขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ในกรณีที่มีผู้ลูกค้าผู้ใช้บริการเต็มจำนวนในเดือนนั้นๆ แล้ว และขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีลูกค้าท่านอื่นใช้บริการในวัน และเวลาเดียวกันโดยมีการแจ้งจองมาล่วงหน้าก่อน โดยทั้งนี้ จะทำการแจ้งคิวที่ว่างและที่เร็วที่สุด ให้ลูกค้าทราบ เพื่อใช้บริการต่อไป
 • จำกัดระยะเวลาในการรอรับเอกสาร หรือสินค้า ไม่เกินจุดละ15 นาที
 • หากลูกค้าตรวจสอบพบว่า เอกสารหรือสินค้าที่นำส่ง เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เอกสารหรือสินค้าถึงจุดปลายทาง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ความเสียหายอันเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อการรับส่งสินค้าหรือเอกสาร 1 ใบสั่งงาน
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่ให้บริการรับ หรือส่ง ตลอดจนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ หรือส่งเอกสาร และ/หรือสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เอกสาร และ/หรือสินค้าที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกินกว่า 20 (ยี่สิบ) กิโลกรัม หรือ เป็นขนาดที่ขนส่งได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์
  2. เอกสาร และ/หรือสินค้าที่สามารถแตก หัก หรือยับได้ หรือสินค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ เช่น ขวดแก้ว เค้ก หรือแผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น
  3. สินค้ามีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้ม หรือเครื่องป้องกัน
  4. สิ่งมีชีวิต
  5. วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  6. เอกสาร และ/หรือสินค้าที่ลามก อนาจาร หรือมีถ้อยคำ หรือลวดลายปรากฏที่ไม่เหมาะสม
  7. เอกสาร และ/หรือสินค้าปลอมแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  8. เงินสด

บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค สำหรับเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนน

ให้คำปรึกษาทางเทคนิคโดยไม่ส่งช่างโดยมีช่างเทคนิคให้คำปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ call center ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนในการให้คำปรึกษา

บริการช่างเทคนิค และ/หรือรถยก สำหรับเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนน

 • ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถใช้บริการได้ทั้งกรณีรถยนต์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์
 • ข้อยกเว้นในการให้บริการ:กรณีรถลูกค้าประสบอุบัติเหตุจะไม่สามารถให้บริการ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งให้ลูกค้าประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าใช้บริการอยู่แทน
 • ส่งช่างเทคนิคนอกสถานที่ และหรือบริการยก/ลากจูง เพื่อบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ปี
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
  1. กรณีแบตเตอรี่หมด call center จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ (โดยถือเป็นกรณีส่งช่างเทคนิคนอกสถานที่ และหรือบริการยก/ลากจูง) โดยการจั๊มแบตเตอรี่ กรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนแบตลูกค้ารับผิดชอบค่าแบตเตอรี่ลูกใหม่
  2. กรณียางรั่ว call center จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนยางอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้า สามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ เจ้าหน้าที่จะนำยางไปปะและใส่ยางกลับ เพื่อ ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ ลูกค้ารับผิดชอบค่าปะยาง 
  3. กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนากุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายใน ระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 30 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจ ที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ 
  4. กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งน้ามัน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 5 ลิตรให้ฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ามัน
  5. รวมการบริการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ 
   บริการยก/ลากรถไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กม.ถัดไป คิด กม. ละ 30 บาท โดยค่าบริการสำหรับ กม.ที่เพิ่มขึ้นลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ 
   บริการการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับ ลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
   บริการรถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์ Call Center จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ)

 • ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้ง/ปี
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ) ประกอบด้วย
  1. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และ/หรือ การส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่พักอาศัยของลูกค้ามากที่สุด
  2. บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่โรงพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษาไม่มีขีด ความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาได้ การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อยู่ในวินิจฉัยของผู้อำนวยการทาง การแพทย์ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ 
  3. บริการนำศพกลับภูมิลาเนาในประเทศไทย 
   หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และ/หรือ การส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย ที่เกิน 100,000 บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

สาขาที่ร่วมรายการ


กรุงเทพ และ ปริมณฑล
 1. Ideo Mix สุขุมวิท103
 2. Ideo พระราม9
 3. Ideo พหลโยธิน
 4. Ideo สุขุมวิท 81
 5. Terminal 21
 6. The Horizon
 7. โกลเด้น เพลซ แจ้งวัฒนะ
 8. จามจุรีสแควร์ 1
 9. ซีคอน บางแค
 10. ซีคอนสแควร์
 11. ซี.พี.พลาซ่า
 12. ซี.พี.ทาวเวอร์ 3
 13. ซีพีฟู้ดมาร์เก็ต ไอทีมอลล์
 14. ซีพีฟู้ดเซ็นเตอร์
 15. เซ็นทรัล บางนา
 16. เซ็นทรัล พระราม2
 17. เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 18. เซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น4
 19. ดิจิตอล เกตเวย์
 20. ดิจิตอลปาร์ค
 21. เดอะมอลล์ บางกะปิ
 22. เดอะมอลล์ บางแค
 23. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
 24. เดอะวอร์ค เกษตรนวมินทร์
 25. ถนนข้าวสาร
 26. ทรูสเตเดียม บางกะปิ
 27. ทองหล่อ
 28. เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล1
 29. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 30. บางนาทาวเวอร์
 31. บางรัก
 32. เบลล์ พระราม9
 33. แบงคอค เมดิเพล็กซ์ สุขุมวิท42
 34. พระราม3 ออโต้ สุรวงศ์
 35. พารากอนซินีเพล็กซ์
 36. พาราไดซ์ พาร์ค
 37. พิคาเดลี่
 38. พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 39. แฟชั่นไอซ์แลนด์
 40. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
 41. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 42. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 43. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 44. มาบุญครองชั้น1
 45. เมกะ บางนา
 46. ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
 47. โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
 48. โลตัส นวนคร
 49. โลตัส รามอินทรา
 50. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 51. สโมสร เมโทร พาร์ค สาทร
 52. สยามดิสคัฟเวอรี่
 53. สยามพารากอน
 54. สยามสแควร์ ซอย 2
 55. สยามสแควร์ ซอย3
 56. ออลซีซัน
 57. อาคารตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์
 58. อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 59. อาคารสาธรซิตี้
 60. อื้อจือเหลียง
 61. เอ็น.เค.ออโต้ อิมพอร์ต
 62. เอแบค บางนา
 63. เอแบค หัวหมาก
 64. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
 65. เอ็มโพริโอ
ต่างจังหวัด
 1. ภูเก็ต
 2. โลตัส สุพรรณบุรี
 3. โลตัสเอกตร้า สงขลา
 4. หัวหิน
 5. ฮาร์เบอร์ มอลล์
 6. จังซีลอน
 7. จังซีลอน2
 8. ชัยภูมิ
 9. เซ็นทรัล ขอนแก่น
 10. ดาวน์ทาวน์ นครราชสีมา
 11. เซ็นทรัล สมุย
 12. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่2
 13. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่