TrueYou : Royal Bangkok Symphony Orchestra 2017
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Royal Bangkok Symphony Orchestra 2017

การแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตรายการ  Royal Bangkok Symphony Orchestra Concert