ซีพี เฟรช มาร์ท

ค้นหา สาขา

 • ลาดยาว
  1
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • วิจิตร 2
  2
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • เชียงใหม่ ป่าตัน
  3
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • แม่ฮ่องสอน สิงหนาถบำรุง
  4
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • ฝาง โชตนา
  5
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • จอมทอง บ้านหลวง
  6
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • ขุนลุมประพาส แม่ฮ่องสอน
  7
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • สุเทพ
  8
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • แม่สะเรียง 2
  9
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • สันกำแพง สันกลาง
  10
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด
 • เชียงราย ศรีทรายมูล
  11
  รับส่วนลด สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก
  รายละเอียด

ซีพี เฟรชมาร์ท จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสดใหม่ อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุง อาหารปรุงสุก ที่มีคุณภาพสด สะอาด ปลอดภัย และสินค้าประกอบอาหาร สินค้าที่ใช้ในการปรุงอาหาร อย่างครบถ้วนภายใต้มาตรฐานสากล

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

ลูกค้าทรูการ์ด ลด 10% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก ที่ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่ว
(ยกเว้นกลุ่มสินค้าสด หมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล และยกเว้นกลุ่มข้าวสารและอาหารแห้งทั้งหมด กลุ่มเบเกอรี่ เครื่องดื่ม รังนก และสินค้าที่ไม่ใช่ตรา CP เหล้า เบียร์ บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกประเภท)

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานร้านก่อนการชำระเงิน
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งสินค้าออนไลน์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

ลูกค้าทรู ลด 5% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

ลูกค้าทรู ลด 5% สินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก ที่ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ยกเว้นกลุ่มสินค้าสด หมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล และยกเว้นกลุ่มข้าวสารและอาหารแห้งทั้งหมด กลุ่มเบเกอรี่ เครื่องดื่ม รังนก และสินค้าที่ไม่ใช่ตรา CP เหล้า เบียร์ บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกประเภท)

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานร้านก่อนการชำระเงิน
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งสินค้าออนไลน์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

ใช้ 89 ทรูพอยท์ แลกรับเกี๊ยวซ่าหมู ตราซีพี ขนาด 90 กรัม (มูลค่า 35 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,500 สิทธิ์ / เดือน (ุ6,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 89 คะแนน แลกรับเกี๊ยวลุยสวน ตราซีพี ขนาด 85 กรัม (มูลค่า 35 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,500 สิทธิ์ / เดือน (ุ6,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับโบโลน่าหมู ตราซีพี ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 39 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,500 สิทธิ์ / เดือน (ุ6,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 109 ทรูพอยท์ แลกรับมินิคอกเทล ตราซีพี ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 49 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน (ุ8,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 139 ทรูพอยท์ แลกรับไก่ห่อสาหร่าย ตราซีพี ขนาด 200 กรัม (มูลค่า 75 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,000 สิทธิ์ / เดือน (ุ4,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 149 ทรูพอยท์ แลกรับสเต็กหมูดำคูโรบูตะ (Ham Steak) ตราซีพี เฟรชมาร์ท ขนาด 200 กรัม (มูลค่า 95 บาท)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,000 สิทธิ์ / เดือน (ุ4,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62

ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1,000 สิทธิ์ / เดือน (ุ4,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/11/62
 TrueYou : ซีพี เฟรช มาร์ท