กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ซิกน่า ประกันภัย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอแผนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า ประเทศไทย คือ แผนประกันสุขภาพ แผนประกันโรคร้ายแรง แผนประกันอุบัติเหตุ และแผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ลูกค้าทรูการ์ด รับฟรี ลงทะเบียนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ลูกค้าทรูการ์ด รับฟรี ลงทะเบียนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จากซิกน่าประกันภัย นานต่อเนื่อง 6 เดือน
- ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับความคุ้มครอง วงเงิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- ลูกค้าเรดการ์ด รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ https://partnerservice.cigna.co.th/registerpolicy/truecard

**กรณีครบสัญญา 6 เดือน จะสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ**

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/03/62