ซิกน่า ประกันภัย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอแผนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า ประเทศไทย คือ แผนประกันสุขภาพ แผนประกันโรคร้ายแรง แผนประกันอุบัติเหตุ และแผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัว

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ฟรี ลงทะเบียนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ฟรี ลงทะเบียนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ นานต่อเนื่อง 6 เดือน
*กรณีครบสัญญา 6 เดือน จะสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
- ลูกค้าแบล็คการ์ด รับความคุ้มครอง วงเงิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- ลูกค้าเรดการ์ด รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- ลูกค้าทรู รับความคุ้มครอง วงเงิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ http://bit.ly/CignaPA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cigna ข้อมูลเบอร์ customer service เบอร์ 02-8530020 เวลาทำการ จ.-ศ. 08.00-20.00 และ ส.-อ. 08.30-17.30 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูที่ลงทะเบียนทรูไอดีเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ดำเนินการสำเร็จ จึงจะสามารถกดรับสิทธิพิเศษนี้ได้
- ความคุ้มครองจะเริ่มนับระยะ 6 เดือนนับจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- เป็นการคุ้มครองชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องสำรองจ่าย และนำเอกสารยื่น เคลมตามเงื่อนไขที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขและข้อกำหนดของความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองมีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้ผ่านการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งความคุ้มครองจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
2. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. ผู้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 20-60 ปี เท่านั้น
4. รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ด สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ลูกค้าทรูเรดการ์ด สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ สำหรับลูกค้าทรู สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยพิจารณาสถานะและประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าได้ลงทะเบียน
6. ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถศึกษาข้อมูลการเคลมได้ที่ https://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim
7. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือสิ้นสุดสิทธิพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

ลูกค้าทรู ลด 15% และรับฟรี Starbucks e-coupon เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ และรับฟรี Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท/การทำรายการ เมื่อชำระค่าเบี้ย 1800 บาท ขึ้นไป/การทำรายการ

รับสิทธิ์พิเศษที่ https://www.cigna.co.th/travelpromotion/trueyou15

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์สามารถซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 5 ท่าน/การทำรายการ
- Starbucks e-coupon จะส่งถึงท่านแรกในการทำรายการนั้นๆ เพียงท่านเดียว
- ค่าเบี้ยที่เห็นเป็นค่าเบี้ยที่ลดแล้ว
- แผนรายปีลดราคา 15% เฉพาะจำนวนวันเดินทาง 30 วัน/ทริป
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พร้อมรับ 300 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พร้อมรับ 300 ทรูพอยท์*
ต่อที่ 1 ลดทันที 15%
ต่อที่ 2 รับ 300 ทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าเบี้ย 1800 บาท ขึ้นไป/การทำรายการ

ซื้อประกันและรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://www.cigna.co.th/travelpromotion/trueyou15

การรับคะแนนทรูพอยท์
1. ผู้ที่จะได้รับ TruePoint จะต้องเป็นลูกค้าทรูผู้กดรับรหัสเท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับคะแนน TruePoint ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
3. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติ TruePoint หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
5. คะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้

เงื่อนไข
- ค่าเบี้ยที่เห็นเป็นค่าเบี้ยที่ลดแล้ว
- ซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 5 ท่าน/การทำรายการ
- แผนรายปีลดราคา 15% เฉพาะจำนวนวันเดินทาง 30 วัน/ทริป
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62
 TrueYou : ซิกน่า ประกันภัย