TrueYou : โครงการก้าวคนละก้าว


โครงการก้าวคนละก้าว

โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/08/63

ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/08/63

ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค


 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/08/63

ใช้ 3,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 300 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว

ใช้ 3,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 300 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทรูพอยท์หลังจากกดบริจาค

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/08/63